TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE

Preambul:

Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului www.bucovinadogshow.eu numit in continuare și Site, sunteti de acord cu Termenii și condițiile generale de folosire a acestuia. În plus, prin folosirea metodei plată online, sunteti de acord cu Termenii și condițiile aplicate exclusiv în cazul donaţiilor efectuate online.

1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ:

a. Întregul conținut al acestui Site, indiferent de natura sa, este proprietatea exclusivă a Asociaţiei Chinologice a Judeţului Suceava, numită în continuare și Asociaţia, fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Sub protecția legislaţiei ce vizează drepturile de autor, mărci, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală, intră și conținutul transferat în bannere, diferitele forme de afișare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar și se află pe site, precum și materialele trimise de utilizatori, pentru a fi publicate pe site.

b. Orice comentariu trebuie să respecte dreptul de proprietate intelectuală. Utilizatorii răspund personal pentru încalcarea legislatiei ce reglementeaza drepturile de autor și pe cele conexe. Exprimați-vă opinia personală, iar pentru referirile la materiale care nu vă aparțin, indicați sursa, asigurați-vă că o faceți corect și, acolo unde este cazul, cu acceptul proprietarului de drept.

c. Denumirile „Asociaţia Chinologică a Judeţului Suceava”, "Bucovina Dog Show" logo-urile şi simbolurile asociate lor, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt proprietatea exclusivă a Asociaţiei. Acestea nu pot fi utilizate în nici un mod fără acordul prealabil și explicit, exprimat în scris, al Asociaţiei. Utilizarea abuzivă a Site-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui Site, este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atragând răspunderea utilizatorului.

d. Informațiile și toate mesajele comunicate pe Site sau transmise prin intermediul Site-ului, nu pot fi considerate informații confidențiale și, din momentul postării pe site, devin proprietatea Asociaţiei.

e. Proprietarul Site-urilor își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Site-ului.

2. DREPTURILE UTILIZATORILOR:

a. de acces, navigare și utilizare a acestui Site;

b. de a beneficia de informațiile postate pe Site;

c. de a-și exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secţiunea Contact;

3. OBLIGAŢIILE VIZITATORILOR/UTILIZATORILOR:

a. să utilizeze Site-ul doar în scopuri legale;

b. să nu violeze măsurile tehnologice și de protecție ale Site-ului:

- să nu inițieze și desfășoare activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc;

- să nu introducă fie cod, fie secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a Site-ului etc.;

c. să nu stocheze, copieze, multiplice, distribuie, arhiveze, păstreze – indiferent de formă sau mijloc – orice fel de material și informație de pe Site, orice este legat de conținutul acestuia;

d. să nu posteze pe Site mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimator pentru persoane/organizații, vătămator în orice privință, de natura să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui site;

e. să nu posteze mesaje publicitare (această clauză vizează și publicitatea în semnătură). Pentru postarea unui mesaj publicitar, contactați în prealabil proprietarului/administratorii Site-ului. Este exclusă de la regula de față postarea de link-uri către pagini care conțin link-uri/reclame ale Site-ului. În această privință, ne rezervăm dreptul de a refuza anumite site-uri, după considerente proprii;

f. spam-ul este interzis și va fi sancționat conform mențiunilor de la punctul 6;

g. să nu posteze comentarii care pot fi încadrate ca mesaje comerciale nesolicitate sau care conțin recomandări, explicite sau implicite, la vânzarea sau cumpărarea unui anumit produs sau serviciu;

h. să nu divulge informații confidențiale;

i. să nu publice mesaje care pot aduce vătămare imaginii, prețului sau valorii de piață a unui produs/serviciu/brand/organizații sau pot afecta imaginea publică a unei persoane;

j. să nu colecteze informații indentificabile personal de la utilizatorii Site-ului.

4. REGULI DE CONŢINUT ŞI FORMĂ PENTRU COMENTARIILE POSTATE:

a. Comunicarea pe site se realizează în limbile română, engleză şi rusă.

b. Înainte de a posta, aveți în vedere: să nu scrieți cu prescurtări folosite în mediul virtual pe diferite canale de chat sau în termeni de argou, să nu vă abateți de la subiect, să nu scrieti doar cu majuscule sau cu fonturi de culori ilizibile.

c. Orice comentariu va viza doar mesajul și nu persoana. Dezacordul va fi exprimat în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent. Mesajele care exprimă atitudini critice trebuie să fie formulate astfel încât să respecte regulile unei polemici civilizate.

5. RESPONSABILITĂŢI:
a. Proprietarul și administratorii Site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru:

- oricare din regulile încălcate de utilizatorii acestui site;

- daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau din cauza imposibilității utilizării acestora;

-  întreruperea funcționarii site/ului sau a serverelor;

- riscurile inerente, care pot să apară prin utilizarea Site-lui și a internetului, în general – viruși, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor ș.a.m.d.;

- pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit Site-ul;

- breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește Site-ul;

- corectitudinea și actualitatea informatiilor;

- conținutul furnizat de terţe persoane, indiferent de caracterul acestuia;

- conținutul sau informațiile care apar pe site-urile către care Site-ul are link-uri sau care beneficiază de reclame pe Site sau care au link-uri catre Site ori conțin reclame/mesaje de promovare ale acestuia;

- Asociaţia/Site-ul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane;

b. Conținutul Site-ului poate fi modificat, șters, mutat de proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor proprietarului acestui site sau ale persoanelor autorizate de acesta;

c. Proprietarul Site-ului nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului;

d. Pentru a crea legături cu acest site, postând link/banner către/pentru Site sau postând link/banner pe Site pentru alte site-uri, puteți să vă adresați în scris Asociaţiei și să solicitați acest lucru. Acceptul va fi dat prin e-mail, fax sau pe suport de hârtie la adresa indicată. Pentru situațiile în care putem fi legati cu site-uri neafiliate, ne declinăm orice responsabilitate, ca și pentru situațiile în care pe Site pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al proprietarului Site-ului;

e. Site-ul nu poate fi acuzat pentru niciun fel de daune determinate de conținutul Site-ului sau accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel de condiții.

6. SANCŢIUNI:

a. Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitatori/utilizatori, duce la re-editarea sau ștergerea unor mesaje, avertisment sau/și blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată;

b. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organizațiile în drept.

7. DISPOZIțII FINALE:

Termenii și condițiile acestui Site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară, și intră în vigoare din momentul postării lor pe Site. De aceea, vă rugam să le recitiți periodic.

TERMENI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ ONLINE

PREAMBUL:

Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea site-ului www.bucovinadogshow.eu numit în continuare și Site, sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale de folosire a acestuia. În plus, prin folosirea metodei de plată online, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos, aplicate exclusiv în cazul donațiilor efectuate online.

1. CUM PLĂTESC:

a. Asociaţia Chinologică a Judeţului Suceava, denumită în continuare Asociaţia, acceptă plata online a taxei de paricipare la Expoziţiile chinologice Bucovina Dog Show.  Plăţile online se fac prin serviciul de procesare plăți online oferit de PayU;

b. Utilizatorii (participanţii) din România vor plăti contravaloarea taxei de expoziţii în RON, iar utilizatorii (participanţii) din afara României vor plăti  contravaloarea taxei de expoziţii în EUR;

c. Prețul tranzacției indicat este preţul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

2. POLITICA DE SECURITATE

Informațiile personale sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a tranzacției plasate de către dumneavoastră. Introducerea datelor personale se face utilizând o conexiune criptată SSL. Informațiile personale nu sunt transferate către alte terțe părti, nici de către Asociaţie, nici de către PayU. Adresa de e-mail este importantă, deoarece informațiile legate de plata taxei de expoziţie vor fi transmise via e-mail. O adresă de e-mail incorectă încetinește întregul proces de plată. Mai mult decât atât, Asociaţia și PayU nu vor putea să vă contacteze și să vă informeze asupra plăţii dumneavoastră. PayU garantează securitatea sistemelor sale informatice. Citiți Politica de confidenţialitate PayU pentru mai multe informații despre acest subiect.

3. METODE DE PLATĂ

Puteți alege dintre urmatoarele metode de plată: card de credit/debit prin PayU, transfer bancar/ordin de plată.

Dacă ați selectat card de credit/debit ca metodă de plată, este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă mulțumește pentru plată pe site-ul nostru și vă oferă informațiile relevante despre plata taxei. Aceste informații le veți primi, de asemenea, prin e-mail.

PayU acceptă următoarele cărţi de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit, plata dumneavoastră va fi procesată imediat.

Pentru plăţile pentru care ați selectat metoda de plată prin transfer bancar, confirmarea se va face doar după confirmarea creditării contului Asociaţiei cu suma transferată, introducându-se astfel un decalaj de 2-4 zile, de la caz la caz.

4. POLITICA DE RETURNARE

Plăţile se pot returna participanţilor doar în cazurile specificate de Regulamentul Asociaţiei Chinologice Române pentru expoziţii canine, capitolul ”Dispoziţii generale”, art. 24:

”În caz de anulare a expoziţiei, organizatorii sunt obligaţi să returneze imediat toate taxele de înscriere pe care le-au perceput şi încasat, mai puţin în situaţia când anularea s-a produs din motive de forţă majoră şi independent de voinţa organizatorului. În aceste situaţii, în funcţie de cheltuielile angajate de asociaţia organizatoare se va diminua şi cuantumul taxei de înscriere restituite participanţilor.”

5. CONFIDENŢIALITATE

Datele solicitate de către Asociaţie sau PayU vor fi folosite doar în contextul facilitării plăţilor către Asociaţie. Informațiile obținute de la utilizator nu vor fi puse la dispoziţia nici unei persoane fizice, juridice, instituții, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile online sau în cazul în care se abuzează în orice fel de website.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Asociaţie sau PayU numai în scopul declarat anterior. Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea donației și pentru comunicări ulterioare.

Datele completate de către utilizatori pe Site vor fi stocate în serverele Asociaţiei, iar cele legate de plata taxei de expoziţie, online prin PayU, sunt colectate numai de către procesatorii de plăți.

6. DISPUTE ŞI CONFLICTE

Orice tentativă de acces neautorizat în Site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu plăţile efectuate, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 10 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele competente.

Termenii și condițiile generale de folosire a Site-ului, precum și Termenii și condițiile generale aplicate pentru plata online, sunt acceptate în deplină cunoștință de către utilizator, actul de plată implicând acceptarea imediată și totală a termenilor amintiți. Fiind de acord cu Termenii și Condițiile, utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

7. DISPOZIŢII FINALE

a. Modalități de plată a taxei de expoziţie:

• plata online, direct de pe Site, prin intermediul serviciului specializat PayU;

• plata direct în contul Asociaţiei Chinologice a Judeţului Suceava, deschis la Banca Românească, Agenția Suceava. Pentru plăţile în RON folosiți contul RO33BRMA0241035763000000;

b. Toți utilizatorii se obligă să respecte legile în vigoare.

c. Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.